ENEres02 (Winning Swimmers) สูตรเตรียมความพร้อมเป็นคุณพ่อ

740 ฿

เมื่ออยากมีลูก ไม่ใช่หน้าที่ของคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชาย ท่านใดท่านหนึ่ง การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะมีบุตรนั้นควรมีความพร้อมจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการมีบุตรมากยิ่งขึ้นค่ะ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: