ด้วยนวัตกรรมแสง UV-C ฆ่าเชื้อได้ 99.9% ไม่มีสารเคมีตกค้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีต้นเหตุมาจากไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคชนิดต่างๆ UV Care ได้พัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลาย